Renovering av utemiljöer

Vi hjälper dig när det är dags att rusta och renovera utemiljöer. Många av Svensk Markservice uppdrag består just i att förbättra den befintliga miljön. Nya planteringar och markbeläggningar gör stor skillnad för både trivselfaktorn och för säkerheten. Vi står även för uppsättning av grindar, staket, bänkar, lekplatser och olika typer av stensättning.

En välskött och funktionell utemiljö är grunden för att vi ska trivas och känna oss trygga.

När grönområden och andra utemiljöer känns slitna eller inte uppfyller våra behov sänker de vår livskvalitet. Precis som interiörer behöver de då få en miljöupprustning och renovering.

Nya parkanläggningar, planteringar och gemensamma ytor för lek, spel och samvaro ökar på ett enkelt sätt attraktionskraften på bostadsområden och affärs- och industrimark.