Säkra lekplatser

Säkra lekplatser

Att äga en lekplats innebär att man har ett juridiskt ansvar både gentemot allmänheten samt mot de som går på skolan eller förskolan där lekplatsen finns. Det är markägaren som är ansvarig för lekplatsen som ska se till att hålla sin lekplats i gott skick samt blir juridiskt ansvarig om någon kommer till skada på området. Regelbundna besiktningar måste göras och för att få en överblick över när det är dags för besiktning av lekplatsen behöver ni en drift- och underhållsplan.

För att kunna genomföra de besiktningar som du enligt Europa-standard är skyldig att utföra på din lekplats krävs det att du är certifierad besiktningsman. Om besiktning och rutinmässig visuell kontroll inte skett enligt Europa-standard kan påföljderna bli skadeståndsansvar och straffansvar. Svensk Markservice certifierade lekplatsbesiktningsmän hjälper dig som fastighetsägare att se till att lekplatser och fasta anordningar underhålls så att risken för olycksfall begränsas. Vi lämnar fasta priser på besiktningen och efter utfört arbete får ni en rapport med förslag på åtgärder. 

Förutom att Svensk Markservice har besiktningsmän med kompetens att granska lekplatser kan vi samtidigt ta ett helhetsansvar för din utemiljö. För den enskilde fastighetsägaren kan det vara en enkelhet och en trygghet att anlita en helhetsleverantör som både kan ta hand om skötsel av grönområden och är certifierad att utöva tillsyn av lekplatser.