Trädvård

Trädvård

Utöver våra andra tjänster erbjuder vi också trädvård med ett långsiktigt tänkande som ger dig som kund en helhetsblick över ditt trädbestånd.

Vi har egna certifierade arborister och egna maskiner som klarar de flesta arbeten. Vi har självklart ISO-certifierade system för såväl miljö och kvalitet som arbetsmiljö. Vi utför alla former av beskärning så som trädbeskärning och underhålls- och föryngringsbeskärning av buskar. Vi åtar oss även trädfällning, stubbfräsning samt röjnings- och gallringsarbeten.

Vi arbetar mot avrop, ramavtal, fleråriga trädvårds- eller garanti-avtal med budgetpris, fast pris eller löpande räkning.

Trädinventering och trädvårdsplan
En trädvårdsplan med Svensk Markservice beskriver i detalj varje enskilt träds kondition samt eventuella åtgärder som kan vara aktuella. Planerade åtgärder ska bidra till en säkrare milJö att vistas i samt friska och sunda träd. Trädvårdsplanen gör att rätt åtgärd blir utförd vid rätt tillfälle Det vill säga att rätt ingrepp utförs innan akuta åtgärder behövs Trädens livslängd ökar och med detta skapas ett högre värde på utemiljön samt en långsiktig plan för ekonomin.

Skötselavtal
Efter att ha utfört en trädinventering och tagit fram en trädvårdsplan kan Svensk Markservice självklart ta hand om träden enligt planen också. Det innebär att beställaren inte behöver bekymra sig för skötseln av träd beståndet och slipper oförutsedda utgifter samt riskminimering för oförutsedda skador. Önskade åtgärder planeras sedan ihop med kunden.

Mer information

Vill du veta mer om våra arboristtjänster, kontakta Carl Hägglund, ansvarig produktionschef.

Läs även mer om våra arboristtjänster inom Trädvård här

  • Sidan publicerad 161219