Härnösand

VD:
Henrik Sahlin 090-17 65 42
Produktions- chef:
Henrik Johansson 0611-826 55
Arbetsledare:
Lennart Wikman 0611-826 71
Lagbas:
Maria Wilhelmsson 0611-826 52
Lagbas:
Jan Öquist 0611-826 59
Fakturaadress:
För mer info se
FÖR LEVERANTÖRER

Besöksadress:
Matrosgatan 1
871 33 Härnösand
0611-826 50

Våra tjänster

I Härnösand erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, trädfällning, stubbfräsning, slyröjning, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.