Markskötsel & plantering

Svensk Markservice huvudsyssla är till stor del att sköta om utemiljöer året om.  Vi tar ett helhetsansvar för din utemiljö och ser till att den är säker, vacker och tillgänglig för alla. 

I våra skötseluppdrag är vi hela tiden vår kunds ögon på plats och ser till att fel och brister åtgärdas samt att funktionen på anläggningen upprätthålls.

Vi gör allt från storskalig skötsel av hela kommuner eller nationalparker till mer intensiv skötsel av bostadsgårdar, sjukhusområden eller slottsträdgårdar. Vi utför löpande beskärning av buskar och träd, ogräsrensning, gräsklippning, plantering och skötsel av annueller och rosor, skötsel av fontäner och dammar etc.

Dessutom kan vi hjälpa dig att renovera och rusta upp dina utemiljöer antingen som enskilt projekt eller som löpande underhåll. Vi ser till att granen är på plats lagom till jul, vi reparerar parkbänkar och vi sköter fontäner.

Vi hjälper dig med bland annat:

Tillsyn

Städning

Gräsklippning

Ogräsrensning

Slåtter

Plantering av rosor & perenner

Skötsel av rosor & perenner

Plantering & skötsel av annueller

häckklippning

Underhållssopning

Sladdning av grusytor

Kontroll av sandytor

Underhåll av lekredskap

Underhåll av markredskap

Skötsel av fontäner och dammar

Rensning av dagvattenbrunnar

Rensing av diken

Slyröjning

Beskärning av träd och buskar

Trädfällning

Stubbfräsning

Kontaktpersoner inom området

Produktionschef

Patrik Olofsson

090-176539

Produktionschef

Henrik Johansson

0611-82655

Lagbas

Daniel Forsberg

073-8099127

Ogräsbekämpning

Att ha välskötta utemiljöer utan ogräs gör mycket för helhetsbilden av ditt område. Att ha bra metoder och processer för att rensa ogräs är viktigt för att kunna ta hand om dina utemiljöer på ett effektivt sätt.

Ogräsbekämpning med hetvatten
Svensk Markservice rensar ogräs med såväl traditionella metoder som den allra senaste tekniken. Den absolut mest miljövänliga och effektiva metoden för ogräsbekämpning är att använda hetvatten. En metod som både är hållbar och skonsam mot människor och miljö. Att använda hetvatten är lika effektivt som kemikalier, men är helt ofarligt och ger inga skador på människor, djur, miljö eller växterna kring ogräset.

När värmen i vattnet är tillräckligt hög sprängs växtcellerna så att växterna vissnar ner och rötterna utarmas. Teknologin som Svensk Markservice använder är utvecklad av företaget Heatweed utifrån forskning gjord på SLU och Universitetet i Köpenhamn. Svensk Markservice använder nu denna teknologi över hela Sverige.

Renovering av utemiljöer

Vi hjälper dig när det är dags att rusta och renovera utemiljöer. Många av Svensk Markservice uppdrag består just i att förbättra den befintliga miljön. Nya planteringar och markbeläggningar gör stor skillnad för både trivselfaktorn och för säkerheten. Vi står även för uppsättning av grindar, staket, bänkar, lekplatser och olika typer av stensättning.

En välskött och funktionell utemiljö är grunden för att vi ska trivas och känna oss trygga.

När grönområden och andra utemiljöer känns slitna eller inte uppfyller våra behov sänker de vår livskvalitet. Precis som interiörer behöver de då få en miljöupprustning och renovering.

Nya parkanläggningar, planteringar och gemensamma ytor för lek, spel och samvaro ökar på ett enkelt sätt attraktionskraften på bostadsområden och affärs- och industrimark.

Referensprojekt

Renovering av innergård åt Akademiska Hus

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.