Välkommen till Svensk Markservice

Svensk Markservice sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vi har verksamheter i Svealand och Norrland. Du hittar kontaktinformation här

Vår uppgift är att se till att våra kunders utemiljö är säker, attraktiv och fungerande året om. Genom en rikstäckande organisation hjälper vi kommuner, organisationer och fastighetsbolag med allt som rör utemiljöer.

Svensk Markservice verksamheter på övriga orter i Sverige har övergått till nya bolag och du är välkommen att besöka deras hemsidor för mer information

Region Stockholm

Markservice STHLM - info@markservicesthlm.se
Grön Stad Mark & Anläggning - info@gronstad.se

Region Mitt

PA10 Park & Trädgård - info@pa10.se
Trädgård & Markmiljö i Väst - info@tmmvast.se
Västsvensk Markservice - info@vsms.se

Region Syd

Green Landscaping Helsingborg - helsingborg@greenlandscaping.se
Green Landscaping Malmö - malmo@greenlandscaping.se
Green Landscaping Skåne - skane@greenlandscaping.se