Anläggning

Vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vi hjälper såväl offentliga och privata fastighetsägare med deras utemiljöer – året om.

Du har mycket att vinna på vackrare, säkrare och mer funktionella utemiljöer.

De skapar ökad attraktionskraft och höjer livskvaliteten för de boende, vilket ger ett högre värde på fastigheten. Vi på Svensk Markservice hjälper dig att utveckla dina idéer och visioner.

Då vi arbetar med både anläggning och skötsel kan vi använda all vår erfarenhet för att redan från början säkerställa att du får en funktionell och kostnadseffektiv utemiljö. Vi tänker till i förväg och ser till att växterna får optimala förhållanden för etablering och tillväxt, vilket gör att du snabbt får en färdig anläggning och minskade skötselkostnader. Vi är självklart gärna med från början för att hjälpa dig att utveckla dina idéer och visioner.

Vi hjälper dig med bland annat:

Svensk Markservice utför såväl nyanläggnings- som upprustningsarbeten. Vid projektering går våra landskapsingenjörer och landskapsarkitekter igenom dina önskemål om funktion och utformning av exempelvis rabatter, gångvägar, belysning, lekytor, brandvägar, uteplatser, cykelgarage etc.

Vi optimerar idéerna, presenterar skisser och ger kostnadsförslag. Efter att idéerna omvandlats till verklighet av våra anläggare tar våra trädgårdsarbetare över och ser till att växtligheten får en bra start under de första åren.

Schaktningsarbeten

Ledningsdragningar

Dränering

Asfaltering

Plattläggningar

Naturstensarbeten

Stödmurar

Gummibeläggningar

Jordarbeten

Lekredskap

Markutrustning

Cykelgarage

Uppsättning av plank

Plantering av träd

Plantering av buskar

Kontaktpersoner inom området

Produktionschef

Markus Stenman

090-176546

Produktionschef

Henrik Johansson

0611-82655

Produktionschef

Christer Bergman

060-515762

Referensprojekt

Renovering av innergård åt Akademiska Hus

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.