Kvalitet

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra tjänster skall uppfattas som uttryck för kvalitet.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som uppdragstagare.

Kunders krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor.

Varje uppdrag skall genomföras på ett sådant sätt att det är en rekommendation för ett nytt uppdrag.

Uppfyllandet av dessa åtaganden, och därmed också vår vilja att fortsätta verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet samt vårt åtagende att ständigt förbättra vårt kvalitetssäkringssystem.