För leverantörer

För att fakturering till Svensk Markservice skall fungera och att ni som leverantörer och underentreprenörer skall få betalt i tid är det viktigt att fakturan märks på ett korrekt sätt.

Märkning av faktura

Faktura skall alltid märkas med:

  • Arbetsordernummer i formatet 9 siffror alternativt 8 siffror som börjar på ”97”
  • Samt beställarens för- och efternamn

Fakturaadress
För säkrare och mer hållbar fakturering, ber vi dig som leverantör att i första hand fakturera oss via InExchange e-faktura, peppol-ID 0007:5564204823, alt via mail INX9082-001@pdf.scancloud.se.

Om ni som leverantör inte har möjlighet till något av ovanstående alternativ går det i undantagsfall att använda denna adress:

Svensk Markservice AB
INX9082-001
831 90 Östersund

Org nr: 556420-4823

Våra generella betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor: 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras inte utan särskild skriftlig överenskommelse.

Har leverantören eller underentreprenören ej fakturerat levererad vara eller utförd tjänst inom tre (3) månader från leveranstillfället, förfaller leverantörens eller underentreprenörens anspråk på ersättning för varan eller tjänsten.

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.

Allt vårt agerande och alla våra tjänster skall uppfattas som uttryck för kvalitet.

Medverka i utvecklingen av ett kretslopps-anpassat samhälle.

Läs gärna mer om Hållbarhet på koncernens hemsida.