För leverantörer

För att fakturering till Svensk Markservice skall fungera och att ni som leverantörer och underentreprenörer skall få betalt i tid är det viktigt att fakturan märks på ett korrekt sätt.

Märkning av faktura

Faktura skall alltid märkas med:

  • Arbetsordernummer i formatet 9 siffror alternativt 8 siffror som börjar på ”97”
  • Samt beställarens för- och efternamn

Fakturaadress
Leverantörsfaktura mailas i PDF-format till fakturor@svenskmarkservice.se
Om leverantören inte har någon möjlighet alls att skicka PDF-fakturor kan de i undantagsfall använda följande adress:

Svensk Markservice AB
FE 814
838 26  Frösön

Org nr: 556420-4823

Våra generella betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor: 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras inte utan särskild skriftlig överenskommelse.

Har leverantören eller underentreprenören ej fakturerat levererad vara eller utförd tjänst inom tre (3) månader från leveranstillfället, förfaller leverantörens eller underentreprenörens anspråk på ersättning för varan eller tjänsten.

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.

Allt vårt agerande och alla våra tjänster skall uppfattas som uttryck för kvalitet.

Medverka i utvecklingen av ett kretslopps-anpassat samhälle.

Läs gärna mer om Hållbarhet på koncernens hemsida.