Projektering

Svensk Markservice kan hjälpa dig att förverkliga din idé till verklighet, från skiss till färdig produkt.

Du har mycket att vinna på vackrare, säkrare och mer funktionella utemiljöer.

Svensk Markservice kan hjälpa dig att förverkliga din idé till verklighet, från skiss till färdig produkt.

Ett projekt är en organisation, om än tillfällig. Därför behöver någon ta på sig rollen att projektleda för att få saker att hända. Med många års erfarenhet i branschen har vi bred kompetens och kunskap inom den gröna sektorn. Våra engagerade och kunniga projektörer kan ta fram effektiva metoder för just ditt projekt. Oavsett storlek på projektet kan vi stödja dig hela vägen från start till mål.

Med god planering sparar du både pengar och tid samtidigt som resultatet blir bättre. Du kan känna dig trygg med att du får ett resultat som präglas av kvalitet. 

Svensk Markservice utför såväl nyanläggnings- som upprustningsarbeten. Vid projektering går våra landskapsingenjörer och landskapsarkitekter igenom dina önskemål om funktion och utformning av exempelvis rabatter, pergola, fikaplats, lekytor, staket, cykelgarage med mera. Vi optimerar idéerna, presenterar skisser och ger kostnadsförslag.

I vår projektledning utför vi bland annat:

  • Tar fram skisser och idéer
  • Bidrar med kostnadseffektiva lösningar
  • Håller kontakter och samordnar alla parter involverade i projektet
  • Ser till att jobbet levereras med hög kvalitet med rutin för uppföljning under projektets gång

Vi hjälper dig med bland annat:

Svensk Markservice utför såväl nyanläggnings- som upprustningsarbeten. Vid projektering går våra landskapsingenjörer och landskapsarkitekter igenom dina önskemål om funktion och utformning av exempelvis rabatter, gångvägar, belysning, lekytor, brandvägar, uteplatser, cykelgarage etc.

Vi optimerar idéerna, presenterar skisser och ger kostnadsförslag. Efter att idéerna omvandlats till verklighet av våra anläggare tar våra trädgårdsarbetare över och ser till att växtligheten får en bra start under de första åren.

Schaktningsarbeten

Ledningsdragningar

Dränering

Asfaltering

Plattläggningar

Naturstensarbeten

Stödmurar

Gummibeläggningar

Jordarbeten

Lekredskap

Markutrustning

Cykelgarage

Uppsättning av plank

Plantering av träd

Plantering av buskar

Kontaktpersoner inom området

Produktionschef

Erling Hellman

090-176535

Produktionschef

Christer Bergman

060-515762

Produktionschef

Patrik Olofsson

090-176539

Referensprojekt

Renovering av innergård åt Akademiska Hus

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.