Snöröjning

Svensk Markservice erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö samt takskottning och nedtagning av istappar. Vi erbjuder avtal med bevakning av is- och snöbeläggning. Utbudet av tjänster kan variera från ort till ort.

Vi utför såväl handskottning som maskinskottning.

Svensk Markservice rikstäckande organisation har kapaciteten att möta alla olika behov av vinterunderhåll, från norr till söder. Som beställare bestämmer du vilken nivå du vill ha på snöröjning och halkbekämpning och kan känna dig trygg med att tillgängligheten alltid är styrande för våra tjänster inom vinterunderhåll.

Viktigt att tänka på inför vintern

  • Upphandla ett avtal i god tid
  • Se till leverantörens kompetens
  • Kontrollera lokala bestämmelser
  • Se till att fastigheterna i ert bestånd ses över under hösten
  • Se över era försäkringar

Kontaktpersoner inom området

Produktionschef

Markus Stenman

090-176546

Produktionschef

Henrik Johansson

0611-82655

Produktionschef

Christer Bergman

060-515762

Referensprojekt

Renovering av innergård åt Akademiska Hus

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.