Hållbarhet

Klicka på länken nedan för att öppna vår hållbarhetsrapport för 2017.

Syftet med denna rapport är att ge Svensk Markservice intressenter nya perspektiv på hur vi som företag skapar värde för våra kunder, medarbetare och för de samhällen där vi verkar. Därför har vi redogjort för de sociala, ekonomiska och miljömässiga principer som är viktiga för oss med tillhörande beskrivning av hur våra mest väsentliga risker hanteras inom företaget, enligt Årsredovisningslagen 6 kapitel.

Hållbarhetsrapport
  • Sidan publicerad 180515