Hantering av Personuppgifter

Tillgång och rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas, eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Kontrollera vilka personuppgifter Svensk Markservice lagrar för dig som arbetssökande eller kund genom att klicka på denna länk: Redovisning av personuppgifter i systemet DP Organizer (öppnas i ett nytt fönster). Välj den kategori av registrerade du vill se och tryck sedan på knappen "Visa rapport". 

Klagomål
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen, som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem är ansvarig? 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är 

Svensk Markservice AB, organisationsnummer 556420-4823

Adress: Smidesvägen 10, 171 41 Solna

Kontaktuppgifter för dataskyddsombud: dataskyddsombud@svenskmarkservice.se

 

 

  • Sidan publicerad 180524