Anläggning

Svensk Markservice kan ta hand om alla slags anläggningsarbeten för att förbättra din utemiljö. Vi skapar exempelvis nya parker och bostadsområden samt bygger allt från attraktiva lekplatser och idrottsplatser till slottsträdgårdar och centrala stadsrum.

Du har mycket att vinna på vackrare, säkrare och mer funktionella utemiljöer. De skapar ökad attraktionskraft och höjer livskvaliteten för de boende, vilket ger ett högre värde på fastigheten. Vi på Svensk Markservice hjälper dig att utveckla dina idéer och visioner. 

Då vi arbetar med både anläggning och skötsel kan vi använda all vår erfarenhet för att redan från början säkerställa att du får en funktionell och kostnadseffektiv utemiljö. Vi tänker till i förväg och ser till att växterna får optimala förhållanden för etablering och tillväxt, vilket gör att du snabbt får en färdig anläggning och minskade skötselkostnader. Vi är självklart gärna med från början för att hjälpa dig att utveckla dina idéer och visioner.

Kontakta oss gärna!

Vi hjälper dig med bland annat:

Svensk Markservice utför såväl nyanläggnings- som upprustningsarbeten. Vid projektering går våra landskapsingenjörer och landskapsarkitekter igenom dina önskemål om funktion och utformning av exempelvis rabatter, gångvägar, belysning, lekytor, brandvägar, uteplatser, cykelgarage etc.

Vi optimerar idéerna, presenterar skisser och ger kostnadsförslag. Efter att idéerna omvandlats till verklighet av våra anläggare tar våra trädgårdsarbetare över och ser till att växtligheten får en bra start under de första åren.

I våra anläggningsarbeten utför vi:

 • schaktningsarbeten
 • ledningsdragningar
 • dränering
 • asfaltering
 • plattläggningar
 • naturstensarbeten
 • stödmurar
 • gummibeläggningar
 • jordarbeten
 • montering av lekredskap och markutrustning
 • cykelgarage
 • uppsättning av plank
 • plantering av träd, buskar och perenner