Skötsel

Svensk Markservice huvudsyssla är till stor del att sköta om utemiljöer året om.  Vi tar ett helhetsansvar för din utemiljö och ser till att den är säker, vacker och tillgänglig för alla. I våra skötseluppdrag är vi hela tiden vår kunds ögon på plats och ser till att fel och brister åtgärdas samt att funktionen på anläggningen upprätthålls.

Vi gör allt från storskalig skötsel av hela kommuner eller nationalparker till mer intensiv skötsel av bostadsgårdar, sjukhusområden eller slottsträdgårdar. Vi utför löpande beskärning av buskar och träd, ogräsrensning, gräsklippning, plantering och skötsel av annueller och rosor, skötsel av fontäner och dammar etc.

Dessutom kan vi hjälpa dig att renovera och rusta upp dina utemiljöer antingen som enskilt projekt eller som löpande underhåll. Vi ser till att granen är på plats lagom till jul, vi reparerar parkbänkar och vi sköter fontäner.

Kontakta oss gärna!

Vi hjälper dig med bland annat:
 • tillsyn
 • städning
 • gräsklippning
 • ogräsrensning
 • slåtter
 • plantering och skötsel av rosor och perenner
 • plantering och skötsel av annueller
 • häckklippning
 • underhållssopning av hårdgjorda ytor
 • sladdning av grusytor
 • kontroll av sandytor
 • underhåll av lekredskap och markutrustning
 • skötsel av fontäner och dammar
 • rensning av dagvattenbrunnar och diken
 • slyröjning
 • beskärning av träd och buskar
 • trädfällning
 • stubbfräsning