Specialtjänster

Vid sidan av det ordinarie trädgårdsarbetet kan Svensk Markservice erbjuda en rad specialtjänster som bidrar till att höja attraktionsvärdet på din fastighet. Allt från enklare arbeten till mer avancerade tjänster som kräver specialkompetens och certifieringar.

Vi erbjuder bland annat:

  • Certifiering av lekplatser
  • Fasadarbeten med certifierade industriklättrare
  • Trädvård / Arboristtjänster
  • Trädfällning
  • Skogsröjning och gallring
  • Snickeriarbeten
  • Mindre byggnationer och reparationer
  • Uppsättning av skyltar
  • Klottersanering
  • Sidan publicerad 161219