Vi förädlar och förvaltar dina utemiljöer

Svensk Markservice

 sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vår uppgift är att se till att våra kunders utemiljö är säker, attraktiv och fungerande året om.

Anläggningsarbeten

Vi hjälper såväl offentliga och privata fastighetsägare med deras utemiljöer – året om.

Markskötsel & plantering

Vår uppgift är att se till att våra kunders utemiljö är säker, attraktiv och fungerande året om.

Snöröjning

Snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö samt takskottning och istappar.

Specialprojekt

Du har mycket att vinna på vackrare, säkrare och mer funktionella utemiljöer.

Projektering

Svensk Markservice kan hjälpa dig att förverkliga din idé till verklighet, från skiss till färdig produkt.

Miljöupprustning

Vi hjälper dig när det är dags att upprusta och renovera utemiljöer.

Gemenskap, glädje och en stark vilja att hjälpa varandra genomsyrar det dagliga arbetet. Vi jobbar tillsammans för att våra kunder ska bli nöjda.

För leverantörer

Information om fakturering

Läs mer om detta