Luta dig mot oss vi tar hand om det!

Svensk Markservice

 sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vår uppgift är att se till att våra kunders utemiljö är säker, attraktiv och fungerande året om. Genom en rikstäckande organisation hjälper vi kommuner, organisationer och fastighetsbolag med allt som rör utemiljöer.

Vår broschyr

Vi har delat in våra tjänster i sex övergripande områden, läs mer om dem nedan:

Vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vi hjälper såväl offentliga och privata fastighetsägare med deras utemiljöer – året om.

Svensk Markservice huvudsyssla är till stor del att sköta om utemiljöer året om. Vi tar ett helhetsansvar för din utemiljö och ser till att den är säker, vacker och tillgänglig för alla.

Svensk Markservice erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö samt takskottning och nedtagning av istappar. Vi erbjuder avtal med bevakning av is- och snöbeläggning. Utbudet av tjänster kan variera från ort till ort.

Svensk Markservice erbjuda en rad specialtjänster som bidrar till att höja attraktionsvärdet på din fastighet. Allt från enklare arbeten till mer avancerade tjänster som kräver specialkompetens och certifieringar.

Projektering

Svensk Markservice kan hjälpa dig att förverkliga din idé till verklighet, från skiss till färdig produkt. Med god planering sparar du både pengar och tid samtidigt som resultatet blir bättre. Du kan känna dig trygg med att du får ett resultat som präglas av kvalitet. 

Miljöupprustning

Vi hjälper dig när det är dags att rusta och renovera utemiljöer. Många av Svensk Markservice uppdrag består just i att förbättra den befintliga miljön. Nya planteringar och markbeläggningar gör stor skillnad för både trivselfaktorn och säkerheten.