För leverantörer

För att fakturering till Svensk Markservice Svealand skall fungera och att ni som leverantörer och underentreprenörer skall få betalt i tid är det viktigt att fakturan märks på ett korrekt sätt.

Märkning av faktura

Faktura skall alltid märkas med:

  • Arbetsordernummer i formatet XXXXX-XXX.
  • Samt beställarens för- och efternamn

Fakturaadress
För säkrare och mer hållbar fakturahantering, ber vi dig som leverantör att i första hand fakturera oss via e-faktura eller PDF-faktura via e-post.

E-faktura via peppol: adresserat till vårt org nr (VAN-operatör, Tyringe Konsult)

PDF via e-post: faktura.svealand@svenskmarkservice.se

Om ni som leverantör inte har möjlighet till något av ovanstående alternativ går det i undantagsfall använda följande adress:

Svensk Markservice Svealand AB
Lefflersgatan 5,  75450 Uppsala

Org nr: 559270-3499

Våra generella betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor: 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras inte utan särskild skriftlig överenskommelse.

Har leverantören eller underentreprenören ej fakturerat levererad vara eller utförd tjänst inom tre (3) månader från leveranstillfället, förfaller leverantörens eller underentreprenörens anspråk på ersättning för varan eller tjänsten.

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.

Allt vårt agerande och alla våra tjänster skall uppfattas som uttryck för kvalitet.

Medverka i utvecklingen av ett kretslopps-anpassat samhälle.

Läs gärna mer om Hållbarhet på koncernens hemsida.