Miljöupprustning

Vi hjälper dig när det är dags att rusta och renovera utemiljöer. Många av Svensk Markservice uppdrag består just i att förbättra den befintliga miljön.

Du har mycket att vinna på vackrare, säkrare och mer funktionella utemiljöer.

Vi hjälper dig när det är dags att rusta och renovera utemiljöer. Många av Svensk Markservice uppdrag består just i att förbättra den befintliga miljön. Nya planteringar och markbeläggningar gör stor skillnad för både trivselfaktorn och för säkerheten. Vi står även för uppsättning av grindar, staket, bänkar, lekplatser och olika typer av stensättning.

En välskött och funktionell utemiljö är grunden för att vi ska trivas och känna oss trygga.

Nya parkanläggningar, planteringar och gemensamma ytor för lek, spel och samvaro ökar på ett enkelt sätt attraktionskraften på bostadsområden och affärs- och industrimark.

Vi hjälper dig med bland annat:

Svensk Markservice utför såväl nyanläggnings- som upprustningsarbeten. Vid projektering går våra landskapsingenjörer och landskapsarkitekter igenom dina önskemål om funktion och utformning av exempelvis rabatter, gångvägar, belysning, lekytor, brandvägar, uteplatser, cykelgarage etc.

Vi optimerar idéerna, presenterar skisser och ger kostnadsförslag. Efter att idéerna omvandlats till verklighet av våra anläggare tar våra trädgårdsarbetare över och ser till att växtligheten får en bra start under de första åren.

Schaktningsarbeten

Ledningsdragningar

Dränering

Asfaltering

Plattläggningar

Naturstensarbeten

Stödmurar

Gummibeläggningar

Jordarbeten

Lekredskap

Markutrustning

Cykelgarage

Uppsättning av plank

Plantering av träd

Plantering av buskar

Kontaktpersoner inom området

Produktionschef/Uppsala

Carlo Belleza

Produktionschef/Värmland

Linda Danielsson

Produktionschef/Dalarna

Per Wikström

Referensprojekt

Renovering av innergård åt Akademiska Hus

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.