Karlstad

Källarstugevägen 2, 653 43 Karlstad

Produktionschef

Linda Danielsson

Tjänstledig

Victoria Roos

Lagbas

Michael Appel

michael.appel@svenskmarkservice.se

Administratör

Marie Stigsdotter

Tf platschef

Mattias Lagebo