Svensk Markservice

Vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vi hjälper såväl offentliga och privata fastighetsägare med deras utemiljöer – året om.

Svensk Markservice

 är ledande inom skötsel och finplanering av utemiljöer.
Vår affärsidé är att arbeta med markservice. Det innebär att vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vi hjälper såväl offentliga och privata fastighetsägare med deras utemiljöer – året om.

Svensk Markservice har verksamhet i Svealand och Norrland.

Läs mer om Svealands verksamhet i broschyren nedan.

 

Vår broschyr

Svensk Markservice är en del av Green Landscaping Group koncernen.

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.

Allt vårt agerande och alla våra tjänster skall uppfattas som uttryck för kvalitet.

Medverka i utvecklingen av ett kretslopps-anpassat samhälle.

Läs gärna mer om Hållbarhet på koncernens hemsida.