Renovering av innergård åt Akademiska Hus

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.

Svensk Markservice har på uppdrag av Akademiska Hus genomfört ombyggnation av befintlig innergård på Geocentrum i Uppsala.

Uppdraget, som ritat och projekterats av Tengbom Arkitekter, omfattade allt ifrån att riva befintlig yta med trall och planteringar, till att anlägga ny trall, nya planteringar, gräs och plattgång av marksten.

Befintliga träd ersattes mot nya och en ny dränering anlades. Befintliga bänkar renoverades och nya ljuspollare och bord monterades innan renoveringen var färdigställd.