Miljö

Vi skall medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle.

Detta innebär att vi:

  • Följer relevant lagstiftning och andra krav
  • Har dokumenterat miljömål och miljökrav
  • Ser till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön
  • Ständigt förbättrar vårt miljöåtagande
  • Ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster